MICRONIC a. s.

Rating a informácie o MICRONIC a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre MICRONIC a. s. 46011 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 45. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9949% spoločností je horších ako MICRONIC a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti MICRONIC a. s." href="http://micronic.sk-rating.com/">
   <img src="http://micronic.sk-rating.com/micronic.png" width="150" height="25" alt="Rating MICRONIC a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating MICRONIC a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia